Vad är en solenoid?

Har du någon gång försökt hitta information om startmototer, magnetventiler eller högtalare har du kanske stött på ordet ”solenoid” och undrat vad det är?

Svaret är enkelt: En solenoid är enligt Wikipedia en ”rulle ledningstråd (spole)”. (Har du ett anteckningsblock med spiralbindning så har du en enkel solenoid.) Denna enkla anordning kan dock användas till mycket, för när man låter en elektrisk ström flöda genom solenoidens ledningstråd så uppstår ett magnetfält genom spolen – en elektromagnet. Denna finurliga egenskap används inom många områden.

Det magnetfält som uppstår kan ju få en permanent magnet att flytta sig och på så sätt kan man skapa en rörelse. Högtalare får ju, av den växelström som matas in, en pulserande rörelse. En elmotor får en roterande rörelse. Man kan också använda metoden för att skapa en ventil där t.ex. luft tillåts flöda genom ventilen så länge som elektromagneten har en ström genom solenoiden. Denna teknik är mycket viktig inom pneumatik där ventilerna styr hur gasen tillåts förflyttas för att skapa en rörelse.