Fasadtvätt och klottersanering

Det kan ju finnas olika orsaker till att tvätta av en fasad, men de som arbetar med det professionellt arbetar ju ofta med klottersanering. Det är många aspekter som spelar in för att det skall bli bra. Det självklara är ju att man skall kunna tvätta bort det som är på fasaden. Samtidigt vill man ju skona sin fasad som ju faktiskt är konstruerad för att vara ett skyddande skal för byggnaden. För att komplicera det ytterligare så skall ju det saneringsmedel man använder vara skonsamt mot miljön. Dessa allt hårdnande krav är något som företag i klottersaneringsbranschen får arbeta hårt för att uppfylla.

MPEI International är ett företag som arbetar med klottersanering / fasadtvätt och har gjort det i 20 år. Eftersom de samarbetar med råvaruspecialister och kemister så har de lyckats utveckla produkter som uppfyller EU:s krav på nedbrytbarhet av tvättmedel. Förutom detta har även produkterna utvecklats för väder, vad som skall tas bort och underlag. På så sätt kan det oönskade tas bort utan att fasad eller miljö tar onödig skada.

Förutom rätt produkt så krävs ju praktiskt kunskap. MPEI International anordnar därför även utbildningar inom området fasadtvätt och klottersanering.