Rivning och avfall

Vid rivning och sanering finns ofta material som behöver hanteras på rätt sätt för att skydda miljön. En asbestsanering kräver rätt kunskap för att inte utsätta saneraren och dess omgivning för onödiga risker. Läs mer