Säker snöskottning & takskottning

Varje år sker flera allvarliga olyckor till följd av snöskottning på tak. Att arbeta på höga höjder innebär alltid en risk men är det brant, isigt och halt så ökar riskerna naturligtvis.  Arbete på lutande och halt underlag innebär även en stor påfrestning på kroppen.

iStock_000010043636XSmall

Boverket rekommenderar att man anlitar en professionell snöröjare som vet hur taket bör skottas för att undvika skador på byggnaden. Var noga med att företaget du anlitar har licensierade snöskottare och ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador.
Läs mer om snöskottning & takskottning Stockholm!

Har du tänkt skotta bort snön från taket själv så tänk på att aldrig jobba ensam. Använd en fallskyddssele och säkra dig med ett ordentligt rep. Undvik vassa redskap då de lätt skadar taket. Börja skotta uppifrån för att förhindra att snö rasar mot dig och var noga med att det är fritt på marken så inget kommer till skada när snö och is faller ner.