Facebook i Luleå

networkI somras invigdes Facebooks datacenter i Luleå. Anläggningen är facebooks första datacenter i Europa och storleken på den hall som fört tas i bruk motsvarar elva ishockeyrinkar. Fullt utbyggd kommer anläggningen ha nästan tre gånger så stor yta, närmare bestämt 84 000 kvadratmeter.

Att Facebook valde Luleå som plats för datacentret har delvis att göra med möjligheten att få grön el via kraftstationerna kring Luleälven och att de kan använda frikyla under vinterhalvåret som kylsystem.

Hallarna rymmer 10 000-tals servrar och i varje byggnad finns lagringsplats för 3 exabyte. För att koppla samman hela systemet har det gått åt 1000 kilometer fiber per datahall.