Fukt- och mögelsanering

mogelMånga fastighetsägare drabbas varje år av fukt och mögelskador på sina hus. Mögel kan orsaka problem för människors hälsa så som astma, allergi och huvudvärk. Det finns även studier som visar att mögel i hus kan orsaka cancer. Att få bort möglet så fort som möjligt är därför väldigt viktigt.

Mögel är en slags svamp och för att den ska påträffas i våra hus krävs framförallt två beståndsdelar: värme och fukt. När man utför en mögelsanering är det med andra ord viktigt att både ta bort det material som är angripet samt åtgärda orsaken till mögelangreppet. I de allra flesta fall är det ventilationen som är otillräcklig.

En fukt- och mögelsanering innebär att man först besiktigar fastigheten för att undersöka skador och omfattning. Eventuellt tas även prover för att fastställa vilken typ av mögel som förekommer. Har man ingen klar uppfattning om orsaken till möglets uppkomst kan det även vara aktuellt att göra en fuktmätning och kontroll av ventilationen. Mögel som upptäcks i ett tidigt skede avlägsnas oftast enkelt genom en mögelsanering då man använder luftrenare, avfuktare och bekämpningsmedel, vanligtvis ozon eller kemiska substanser. Vid svårare angrepp kan fullständiga renoveringar krävas för att bli av med möglet vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt.  Därför är det viktigt att förebygga och skapa en ogästvänlig miljö för möglet i utrymmen med hög risk att drabbas av mögel.