Montage och Service

Servicetekniker finns på de flesta platser i landet. KS Industri arbetar med underhållsarbete maskiner, montage och automationslösningar i Skaraborg och är särskilt duktiga på underhållsarbete av maskiner, automationslösningar men också montage av butiksinredning.

Underhåll maskiner

Att sköta underhållet av maskiner är en förutsättning för att undvika dyra och oplanerade produktionsstopp och för att arbetsmiljön ska fungera på ett säkert sätt. Eftersatt underhåll av maskiner kan få obehagliga konsekvenser i form av missnöjda kunder som upplever kvalitetsbrister och försenade leveranser och medarbetare som utsätts för säkerhetsbrister.

Automationslösningar ger effektivitet

Automationslösningar är en viktig länk i produktionskedjan. En automatisering av produktionsprocessen ökar produktionstakten och driftsäkerheten. Genom att skapa lösningar som möter företagens krav skapas en säker och effektiv produktion.

Montage butiksinredning

Butiksinredningen spelar en stor roll för försäljningen och ofta ställs höga krav på kvalitet och miljö. Att montering sker snabbt och korrekt är naturligtvis viktigt då tidsschemat ofta är snävt vid öppning av nya butiker och ombyggnation. Inredningen återspeglar butikens varumärke och underlättar för både kunder och personal.

Att välja en skicklig leverantör som har kompetens och samarbetsvilja är en trygghet i sig. Att kunna lita på att underhållsarbetet är ordentligt gjort, att automationslösningarna fungerar från början och att montering av butiksinredningar sker på rätt sätt och inom utsatt tid är både viktigt och värdefullt.