Primärvårdskoder som ICD och ICD-10 – Måste man krångla till det så?

Med primärvårdskoder så försöker man klassificera sjukdomar och hälsoproblem för att göra det lättare att föra statistik över dessa. Men behöver vi verkligen alla dessa koder och gör de någon skillnad? Det kan ju onekligen verka rätt krångligt att ge sjukdomar och olika sjukdomstillstånd koder hellre än att kalla de vid sina verkliga namn. Tanken bakom primärvårdskoderna är att man ska ha en internationell systematisk förteckning som gör det lättare att använda sig av diagnoskodning inom den allmänmedicinska verksamheten.teknik_ICD

Hjälp med Primärvårdskoder som ICD och ICD-10

Krångliga koder eller bra för forskningen…

Om du tyckte att introduktionen bara var besvärlig så hör du kanske till dem som inte ser någon större mening med ICD-10-SE som är den svenska systematiska förteckningen som man använder sig av inom svensk vård. Den internationella kallas kort och gott för ICD-10. ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Siffran 10 står för versionen av upplagan, och det är WHO (Världshälsoorganisationen) som har rättigheterna till det här systemet.

I Sverige så är det Socialstyrelsen som ger ut svenska ICD-10-SE. När man har koder så är det lättare att föra statistik över sjukdomar och diagnoser och tanken är förstås att man på så vis ska få en bättre överblick av det medicinska arbetet och av befolkningens hälsotillstånd.

Det här låter ju bra och riktigt vettigt men det finns de som kritiserar primärvårdskoderna. Kritiken går ut på att man inte kan se människor och hälsa på samma vis som man ser på annan statistik. Varje människa är unik och så även varje sjukdomstillstånd. Med tanke på detta så kan analysen av primärvårdskoderna bli felaktig och leda till lösningar som inte kommer att fungera på ett individuellt plan.

Ett lätthanterligt redskap

Men det finns en fördel med systemet som man inte kommer förbi och det är lätthanterligheten. De som jobbar inom sjukvården har mycket att stå i och med koder så kan man spara på tid och längre förklaringar. Det här ses som ett lätthanterligt redskap som är viktigt både då sjukdomstillstånd ska klassificeras och dokumenteras och då man försöker göra sig en större bild av ett lands allmänna hälsa såväl som då man ser närmre på en viss typ av sjukdom eller diagnos.

För en lekman så verkar primärvårdskoderna krångliga och obegripliga, men om man betänker att de spar tid på att försöka komma fram till vad som har skrivits för hand i en journal och på att samla ihop data så får man allt säga att det rör sig om ett effektivt system som trots kritik fortsatt kommer att användas både i Sverige och internationellt.