Renovera Putsfasad med Enstegsmetoden i Skåne

Är det dags att uppgradera fasaden? Enstegsfasaden, en fasad utan luftspalt, har visat sig problematisk vad gäller fukt och mögelskador, och som husägare tjänar man på att byta sin enstegsfasad till en variant med luftspalt, till exempel ett tvåstegsventilerat putssystem. Förutom att risken för fuktskador minskas betydligt så innebär en välventilerad fasad också en mindre brandrisk. Den tvåstegsventilerade fasaden är kostnadseffektiv, och definitivt värd pengarna om man slipper sanera fuktskador.

Renovera Putsfasad med Enstegsmetoden i Skåne

Hur arbetar NS Fasad?

NS Fasad erbjuder sina tjänster i hela Skåne, och arbetar främst med fasadbyten. När en enstegsfasad ska bytas ut ser man till att först väderskydda fastigheten ordentligt innan den gamla fasaden rivs ned helt. Att riva en fasad innebär att puts plockas bort, tillsammans med isolering och gips, till dess att bara stommen återstår. Det innebär att man kan se vilket skick stommen är i; om den är skadad kan delar av den behöva bytas ut.

När fasaden är nedriven byggs en ny, tvåstegsventilerad, fasad upp med Enstegsmetoden. Först sätts isolering och vindpapp upp, tillsammans med gips eller likvärdig klimatskiva. På det monteras en luftspalt, bestående av en ventilerad regel, öppen både nertill och upptill. Luftspalten tjänar till att ventilera bort fukt som tränger in, och minskar därmed risken för fuktskador, mögel, och svampangrepp. Till slut monteras en putsskiva på väggen, och om arbetet är väl utfört ser fasaden ut som den gjorde innan fasadbytet påbörjades.

Bästa tidpunkten

De flesta husägare vill gärna renovera på våren, när snön har smält, men semestern ännu inte har börjat. Det innebär ett högt tryck på hantverkarna, och risken finns att man får tag i en oseriös yrkesutövare. Det är därför viktigt att veta att många projekt går att utföra under vinterhalvåret, och ännu viktigare att man hör av sig till hantverkare i tid för att diskutera offert och boka in projektet.