Hjälp med Betongbilning & Håltagning i Stockholm

Bilning är en snabb och effektiv metod för att ta hål i hårda byggmaterial så som betong och tegel. Vi utför bilning i Stockholm och har teknik och verktyg för att passa alla förhållanden. Vi har lång erfarenhet av håltagning av både mindre och mer komplicerade uppdrag.

Läs mer om Betongbilning & Håltagning i Stockholm

Hur vi arbetar med bilning & håltagning i betong

För mindre rivningsobjekt av t.ex. klinkergolv och kakel använder vi oss av handhållna bilmaskiner, tyngre bilning av betong kräver större och mer avancerad utrustning. Vår rivningsmaskin Brokk är väldigt effektiv vid större jobb och kan ersätta fem till sex arbetare.

Vanliga områden för betongbilning är grund, toalett (VVS) och golv. I samband med fuktskada eller vattenskada är det också vanligt att vi utför bilning i betong och gjutna valv för att komma åt trasiga rör.

Håltagning & Betonghåltagning blir ju aktuellt tex för rörgenomdragning och el & tele som ska dras i större fastigheter.

Vi planerar vårt arbete utifrån varje uppdrags förutsättningar och kan därför erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt arbete. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med rivning och bilningsarbete i Stockholm.