Varför satsa på egentillverkad Solenergi / Solceller?

Användandet av solceller ökar!
Användandet av solceller har ökat de senaste åren. Traditionellt så har solenergi främst använts för att driva enheter som inte har gått att ansluta till elnätet så som båtar, sommarstugor och husvagnar. Många vill dock ansluta andra typer av anläggningar, men vilka fördelar har solceller egentligen? Hur effektiva är de?

Billigare och effektivare solceller
Tekniken för att utnyttja solen som energikälla utvecklas ständigt och dagens solceller är både effektivare och billigare än de vad var från början. Staten vill även stötta dig som vill producera el från solen. Dessa förändringar har lett till att många privatpersoner har valt att installera solceller. Vid årsskiftet 2015/2016 så producerade solceller i Sverige runt 127 MW.

Verkningsgraden på de vanligaste solcellsmodulerna ligger på cirka 15 procent, vilket innebär att endast 15 procent av den solenergi som träffar cellerna omvandlas till el. En stor del av förlusten av solenergi reflekteras eller blir till värme. Detta innebär att en kvadratmeter solceller ger cirka 150 watt en solig dag. Om en yta på ungefär 7 kvadratmeter täcks med solceller på en skuggad yta, placerad mot söder med 30 – 50 procents lutning, så kan man producera runt 950 kilowattimmar per år.

Sälj överskottsel från din solenergi!
Installering av solceller är en långsiktig investering som innebär att när solen skiner så producerar du din egen el. Under perioder då solen inte skiner och producerar el så köper du el via ditt elbolag. Beroende på hur stor en solcellsanläggning är, och vilket behov av elenergi som fastigheten har, så kan det ibland produceras mer el än vad som behövs. Överskottsenergi matas ut till det externa elnätet där den kan säljas till något företag.

Kanske allra gladast alltså den som både kan vara miljövänlig med solenergi och dessutom har solceller på taket och förnybar el att sälja!