Saneringar i industrin – Värt att satsa på om vi ska slippa miljöskandaler

Att städa, röja och forsla bort avfall och skräp kan verka enkelt. Men för den som känner branschen vet att sanering är något som kräver mycket mer. Det är inte bara en fråga om hårt arbete och teknik. Du kan behöva använda speciell utrustning så som torrsug och vakuumsug när du ska sanera. Man måste kunna följa och möta utvecklingen inom miljö och återvinning. Även kunna lösa situationer hos uppdragsgivaren på ett sätt som minimerar verksamhetens påverkan på miljön.

Läs mer

Mögelproblem i fastigheter – Varför ta hälsoriskerna på allvar?

3D rendering of a house showing different layers of roof structure

Lite mögel har väl ingen dött av? Eller hur är det egentligen med den här saken? Faktum är den som utsätts för mögelsporer under en längre tid utsätter sig för stor fara. Om man utvecklar problem med andningssystemet så kan man faktiskt dö av möglet, men för de flesta så handlar det i första hand om att man bli sjuk av att vistas i mögliga miljöer. Om man inte tar hälsoriskerna på allvar så kan man alltså riskera försämrad hälsa vilket i sin tur kan leda till att man inte orkar med i vardagen och i största allmänhet får en lägre livskvalitet. Eventuellt behövs också en mögelsanering. Läs mer

Mobil värmecentral / färdig värme

Att elda i sin braskamin är helt klart ett mysigt sätt att värma upp sin bostad. Men det är inte längre det mest energieffektiva sättet. Uppvärmningslösningarna har ju blivit mycket bättre och det finns många alternativ att välja bland. Berg- och jordvärme och olika former av luftvärmepumpar för att nämna några. Men kan man till och med flytta själva uppvärmningen från den egna bostaden?

Svaret är ”ja” och det finns flera fördelar med det. Man brukar benämna det som ”mobil värmecentral”, ”färdig värme” eller ”fjärrvärme”. Det kan ju vara olika skalor på det hela, men grundkonceptet är att flera bostäder delar på samma uppvärmningsanläggning. Man kan alltså ha ett större fjärrvärmeverk som producerar värme till hela samhällen, men det går också att ha småskaliga lösningar som fördelar till ett mindre område. Värmen distribueras och omvandlas till det uppvärmningssystem som används i respektive bostad. Värmen kan ju användas genom att koppla på befintliga system i huset för t.ex. element, men kan ju också kopplas in i varmvattenberedaren så även denna kan kopplas från elnätet.

En fördel är ju att en större energianläggning kan vara mer effektiv. Man kan alltså få ut mer procent värme av bränslet. Större kraftverk kan ju även kombinera värmeproduktionen med elproduktion vilket gör att resurserna kan fördelas bättre. Det är ju bra för både plånbok och miljö.

En annan fördel är ju att man kan minska ner totala kostnaderna eftersom det bara är en anläggning som behöver service och underhåll. Bostadsägare blir ju ofta glada över en mindre sak att oroa sig över. Det sparar ju tid och pengar.

Det är med andra ord ett sätt för många hushåll att kunna slippa tänka på uppvärmingen.

Braskaminen kan man ju ha kvar för trivseleldning om man vill.

Behöver du ett CMS?

Du kanske har bestämt dig för att öppna en sajt eller utveckla den du redan har. Då kommer frågan, vilket verktyg ska du arbeta med? Som företagare är du förmodligen inte intresserad av att hålla på med hemsidor eller så har du inte tid. Det är då ett CMS kommer väl till pass. Det finns en mängd olika CMS och det krävs av dig att du vet dina egna behov när du väljer ett CMS. Läs mer

Fasadtvätt och klottersanering

Det kan ju finnas olika orsaker till att tvätta av en fasad, men de som arbetar med det professionellt arbetar ju ofta med klottersanering. Det är många aspekter som spelar in för att det skall bli bra. Det självklara är ju att man skall kunna tvätta bort det som är på fasaden. Samtidigt vill man ju skona sin fasad som ju faktiskt är konstruerad för att vara ett skyddande skal för byggnaden. För att komplicera det ytterligare så skall ju det saneringsmedel man använder vara skonsamt mot miljön. Dessa allt hårdnande krav är något som företag i klottersaneringsbranschen får arbeta hårt för att uppfylla.

MPEI International är ett företag som arbetar med klottersanering / fasadtvätt och har gjort det i 20 år. Eftersom de samarbetar med råvaruspecialister och kemister så har de lyckats utveckla produkter som uppfyller EU:s krav på nedbrytbarhet av tvättmedel. Förutom detta har även produkterna utvecklats för väder, vad som skall tas bort och underlag. På så sätt kan det oönskade tas bort utan att fasad eller miljö tar onödig skada.

Förutom rätt produkt så krävs ju praktiskt kunskap. MPEI International anordnar därför även utbildningar inom området fasadtvätt och klottersanering.