Skiffergas förändrar energimarknaden

Skiffergas är en naturgas som bildas och binds i berggrund bestående av skiffer. Gasen består främst av metangas. Över hela USA finns skiffer med gasreserver på flera hundra till tusen meters djup. På så stora djup är skiffern kompakt och tät vilket gör det svårt att utvinna gas ur den. Nu har man tagit fram en ny metod för att kunna få ut skiffergasen vilket innebär att USA skulle kunna bli självförsörjande på energi.

pipeline

Läs mer