Vill du jobba som ingenjör med konstruktionsberäkningar?

teknikAtt ett yrke som VVS-konsult väcker intresse bland barn är kanske inte så konstigt. VVS står för värme, ventilation och sanitet och jobbet innebär att man gör installationer, reparationer och arbetar med service vid ny- och ombyggnation. Verktyg, teknik och olika instrument brukar ju väcka stort intresse hos barn så att detta ses som drömyrket hos många är inte så konstigt. Läs mer

Fukt- och mögelsanering

mogelMånga fastighetsägare drabbas varje år av fukt och mögelskador på sina hus. Mögel kan orsaka problem för människors hälsa så som astma, allergi och huvudvärk. Det finns även studier som visar att mögel i hus kan orsaka cancer. Att få bort möglet så fort som möjligt är därför väldigt viktigt.

Mögel är en slags svamp och för att den ska påträffas i våra hus krävs framförallt två beståndsdelar: värme och fukt. När man utför en mögelsanering är det med andra ord viktigt att både ta bort det material som är angripet samt åtgärda orsaken till mögelangreppet. I de allra flesta fall är det ventilationen som är otillräcklig.

Läs mer