Träinfästningar och plåtinfästningar för alla behov

Alla byggprojekt har olika krav och förutsättningar, framförallt gällande val av material. Men infästningen vid en konstruktion är minst lika viktig. Olika behov ställer nya krav på lösningar och nya beslag och infästningar för plåt- och träkonstruktioner utvecklas ständigt. Svensk fästelement har ett brett utbud av såväl träinfästningar och plåtinfästningar.

Kvalitet och hållbarhet är viktigt och att infästningen håller vad den lovar. Ju större konstruktioner som ska fästas desto större infästning behövs. Miljön kan också ställa krav på rostskydd och brandsäkerhet vilket man behöver ta hänsyn till vid val av infästningar och beslag. För hantverkare är det viktigt med enkel och effektiv montering av bygginfästningar. Inte minst eftersom många byggprojekt utförs under hög tidspress och då är det viktigt att inte onödig tid spills på montering av beslag och skruv som i många fall utgör en stor del av tidsåtgången i ett byggprojekt.

Vid rätt val av skruv och beslag minskar man också risken för byggfel, exempelvis kan en skruv vid infästning i tunn plåt påverka plåtmaterialet så sprickor bildas i plåten, vid plåtar som ska skydda mot regn kan det ge förödande konsekvenser.

Infästningar med gängstång

Vid industriinfästningar och stålkonstruktioner används ofta gängstång. Användningsområdet för gängstången är stort eftersom man i princip kan forma stängerna som man vill. Gängstången kan fungera som infästning i såväl betong som trä. Gängstång finns i ett flertal olika storlekar, kraven på användningsområde och stabilitet avgör vilket storlek man bör välja. Förutom att sammanfoga flera trästycken passar gängstången utmärkt för att förankra reglar i murverk. Det är också en bra lösning i byggprojekt där det finns risk för stolpar att utsättas för väta, genom att fästa stolpen med en gängstång klarar sig träet från vätan och risken för röta minskar.