Paketsortering – tekniken som effektiviserar e-handeln

SGA Conveyor Systems är ett företag som specialiserar sig för att effektivisera hanteringen av material och produkter genom lösningar som är anpassade efter din specifika verksamhet. Företaget är även en stark aktör inom automatiserad paketsortering i e-handelssektorn.

Effektiv paketsortering

Paketsortering som effektiviserar materialhanteringen

Att allting fungerar som det ska från produktion till sorteringen och leveransen av produkter är oerhört viktigt. SGA ser till att effektivisera den interna logistiken hos sina kunder, vilket leder till ökad lönsamhet. För e-handelsföretagen är en effektiv paketsortering ett viktigt område.

Kundanpassad paketsortering för dina behov

Vilken specifik lösning för paketsortering som behövs skiljer sig från projekt till projekt. Därför tar SGA Conveyor Systems fram lösningar som är anpassade efter dina behov. Processen börjar med ett första möte för att få en förståelse över verksamheten. Därefter tas ritningar fram som godkänns och därefter produceras anläggningen och slutligen monteras den på plats.

I anslutning till sorteringslösningen kan även system för exempelvis automatisk scanning av etiketter på paketen användas. Paketsorteringen kan registrera volym, vikt och identifieringskoder för att sedan leverera detta till kunden system. Ett flertal olika typer av integreringsmöjligheter med externa system finns tillgängliga. Kontakta oss för mer information.

Effektiviserar e-handeln

SGA Conveyor System arbetar främst med kunder inom e-handeln. Från lagret ska dessa företag transportera ut sina produkter till kunder i hela Sverige. Därför är det viktigt att den interna logistiken och hantering av gods fungerar bra. Genom att åstadkomma en effektiv materialhantering underlättas arbetet och lönsamheten kan ökas.

Fördelarna med att ha välplanerade och smarta paketsorteringssystem finns att dessa system frigör tid för personalen att kunna ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Genom att företagen själva kan sortera sina paket innan de ska skickas iväg så sparas även på externa utgifter samt så kan ledtiderna kortas.

Ökad lönsamhet med effektiv materialhantering

Genom att ha en effektiv intern logistik så kan man som e-handelsföretag spara tid vilket också bidrar till en ökad lönsamhet. Genom att se över vad företaget har för behov, kan man hitta specifika åtgärder som kan göra systemet mer tidseffektiv – något som gynnar både kund och affär. Kanske behövs en effektivare transport med nya transportband eller så behövs mer kvalificerade, automatiserade paketsorteringssystem och annat.