Skiffergas förändrar energimarknaden

Skiffergas är en naturgas som bildas och binds i berggrund bestående av skiffer. Gasen består främst av metangas. Över hela USA finns skiffer med gasreserver på flera hundra till tusen meters djup. På så stora djup är skiffern kompakt och tät vilket gör det svårt att utvinna gas ur den. Nu har man tagit fram en ny metod för att kunna få ut skiffergasen vilket innebär att USA skulle kunna bli självförsörjande på energi.

pipeline

Läs mer

Rivning och avfall

Vid rivning och sanering finns ofta material som behöver hanteras på rätt sätt för att skydda miljön. En asbestsanering kräver rätt kunskap för att inte utsätta saneraren och dess omgivning för onödiga risker. Läs mer

Fasadtvätt och klottersanering

Det kan ju finnas olika orsaker till att tvätta av en fasad, men de som arbetar med det professionellt arbetar ju ofta med klottersanering. Det är många aspekter som spelar in för att det skall bli bra. Det självklara är ju att man skall kunna tvätta bort det som är på fasaden. Samtidigt vill man ju skona sin fasad som ju faktiskt är konstruerad för att vara ett skyddande skal för byggnaden. För att komplicera det ytterligare så skall ju det saneringsmedel man använder vara skonsamt mot miljön. Dessa allt hårdnande krav är något som företag i klottersaneringsbranschen får arbeta hårt för att uppfylla.

MPEI International är ett företag som arbetar med klottersanering / fasadtvätt och har gjort det i 20 år. Eftersom de samarbetar med råvaruspecialister och kemister så har de lyckats utveckla produkter som uppfyller EU:s krav på nedbrytbarhet av tvättmedel. Förutom detta har även produkterna utvecklats för väder, vad som skall tas bort och underlag. På så sätt kan det oönskade tas bort utan att fasad eller miljö tar onödig skada.

Förutom rätt produkt så krävs ju praktiskt kunskap. MPEI International anordnar därför även utbildningar inom området fasadtvätt och klottersanering.

Ytterligare satsning på vågkraft

Vattenfall skriver i ett pressmeddelande att de har fortsatt hopp om vågkraften och satsar på ett nytt projekt utanför Orkneyöarna i Skottland. I fjol genomfördes ett projekt utanför Shetlandsöarna vilket gett så lovande resultat att man fortsätter satsa på idén.

Vädret utanför Shetlandsöarna och Orkneyöarna kanske inte lockar till semester, men är en guldgruva för satsningen på vågkraft och ökar förhoppningarna på att hitta fler miljövänliga lösningar för att få energi.

Målet med projektet är att bygga 11 vågkonverterare med en total effekt på 10 MW. För att förstå så jämförs det med el för ungefär 8500 hushåll. Nu har Vattenfall tecknat avtal med Orkenybaserat företag för en testplats där målet är att ha vågkonverterarna av modell Pelamis installerade till 2014.