Vill du jobba som ingenjör med konstruktionsberäkningar?

teknikAtt ett yrke som VVS-konsult väcker intresse bland barn är kanske inte så konstigt. VVS står för värme, ventilation och sanitet och jobbet innebär att man gör installationer, reparationer och arbetar med service vid ny- och ombyggnation. Verktyg, teknik och olika instrument brukar ju väcka stort intresse hos barn så att detta ses som drömyrket hos många är inte så konstigt. Läs mer

Skiffergas förändrar energimarknaden

Skiffergas är en naturgas som bildas och binds i berggrund bestående av skiffer. Gasen består främst av metangas. Över hela USA finns skiffer med gasreserver på flera hundra till tusen meters djup. På så stora djup är skiffern kompakt och tät vilket gör det svårt att utvinna gas ur den. Nu har man tagit fram en ny metod för att kunna få ut skiffergasen vilket innebär att USA skulle kunna bli självförsörjande på energi.

pipeline

Läs mer

Laserskärning & Vattenskärning – Teknik i framkant

Teknik för Laserskärning och Vattenskärning är högintressant!

Kvalificerade tekniker för bearbetning av metall av olika typer är det stor efterfrågan på. Inom branschen talar man ofta om 2 siffriga tillväxttal. Detta trots att tekniken nu funnits med en hel del år. Kanhända det som gynnar är att produktutveckling och industridesign ständigt finner nya tillämpningar och behov. Tex Industrsisvets är ett företag som tillhandahåller tjänster inom Laserskärning och Vattenskärning.

Vill man läsa mer om de olika teknikerna föreslår vi någon av nedan länkar:
Wikipedia om vattenskärning trycket är hela 4000 bar så man kan skära med vatten i tex rostfri metall, stål, titan, keramik, kompositbaserade material och sten.
Nyteknik om laserskärning artikel om hur designers påverkats av möjligheterna med den nya lasertekniken för skärande bearbetning.

Fundera själv nästa gång du köper designade produkter om de tillverkats med hjälp av laserteknik. Och kanske en betongarbete utförts med hjälpa av kvalificerad vattenskärning.

Robotteknik skall hjälpa oss när vi blir gamla

När man läser rubriker om robotar så får man ju genast upp bilder på de människoliknande maskiner som förekommer inom science fiction. Men de tekniker som satsas på när det gäller robotteknik handlar väldigt sällan om det.

En av de områden som projektet Robotdalen satsar på är ”hälsorobotik” som fokuserar på att underlätta till ett mer oberoende liv för gamla och rörelsehindrade. Två av de satsningar som kommit långt är äthjälpmedlet Bestic och fyrhjulingen Zoom Uphill som hjälper rörelsehindrade att komma ut i skog och mark.

Det roliga med det hela är att fokus ligger på att underlätta för ett bättre liv och inte enbart på att ersätta vårdpersonal. Dessa robotar är inte heller något som ligger långt i framtiden. En orsak till ökat intresse är att Sverige blir äldre och inom kort kommer belastningen att öka för vården.

Ytterligare satsning på vågkraft

Vattenfall skriver i ett pressmeddelande att de har fortsatt hopp om vågkraften och satsar på ett nytt projekt utanför Orkneyöarna i Skottland. I fjol genomfördes ett projekt utanför Shetlandsöarna vilket gett så lovande resultat att man fortsätter satsa på idén.

Vädret utanför Shetlandsöarna och Orkneyöarna kanske inte lockar till semester, men är en guldgruva för satsningen på vågkraft och ökar förhoppningarna på att hitta fler miljövänliga lösningar för att få energi.

Målet med projektet är att bygga 11 vågkonverterare med en total effekt på 10 MW. För att förstå så jämförs det med el för ungefär 8500 hushåll. Nu har Vattenfall tecknat avtal med Orkenybaserat företag för en testplats där målet är att ha vågkonverterarna av modell Pelamis installerade till 2014.