Paketsortering – tekniken som effektiviserar e-handeln

SGA Conveyor Systems är ett företag som specialiserar sig för att effektivisera hanteringen av material och produkter genom lösningar som är anpassade efter din specifika verksamhet. Företaget är även en stark aktör inom automatiserad paketsortering i e-handelssektorn.

Effektiv paketsortering

Paketsortering som effektiviserar materialhanteringen

Att allting fungerar som det ska från produktion till sorteringen och leveransen av produkter är oerhört viktigt. SGA ser till att effektivisera den interna logistiken hos sina kunder, vilket leder till ökad lönsamhet. För e-handelsföretagen är en effektiv paketsortering ett viktigt område.

Kundanpassad paketsortering för dina behov

Vilken specifik lösning för paketsortering som behövs skiljer sig från projekt till projekt. Därför tar SGA Conveyor Systems fram lösningar som är anpassade efter dina behov. Processen börjar med ett första möte för att få en förståelse över verksamheten. Därefter tas ritningar fram som godkänns och därefter produceras anläggningen och slutligen monteras den på plats.

I anslutning till sorteringslösningen kan även system för exempelvis automatisk scanning av etiketter på paketen användas. Paketsorteringen kan registrera volym, vikt och identifieringskoder för att sedan leverera detta till kunden system. Ett flertal olika typer av integreringsmöjligheter med externa system finns tillgängliga. Kontakta oss för mer information.

Effektiviserar e-handeln

SGA Conveyor System arbetar främst med kunder inom e-handeln. Från lagret ska dessa företag transportera ut sina produkter till kunder i hela Sverige. Därför är det viktigt att den interna logistiken och hantering av gods fungerar bra. Genom att åstadkomma en effektiv materialhantering underlättas arbetet och lönsamheten kan ökas.

Fördelarna med att ha välplanerade och smarta paketsorteringssystem finns att dessa system frigör tid för personalen att kunna ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Genom att företagen själva kan sortera sina paket innan de ska skickas iväg så sparas även på externa utgifter samt så kan ledtiderna kortas.

Ökad lönsamhet med effektiv materialhantering

Genom att ha en effektiv intern logistik så kan man som e-handelsföretag spara tid vilket också bidrar till en ökad lönsamhet. Genom att se över vad företaget har för behov, kan man hitta specifika åtgärder som kan göra systemet mer tidseffektiv – något som gynnar både kund och affär. Kanske behövs en effektivare transport med nya transportband eller så behövs mer kvalificerade, automatiserade paketsorteringssystem och annat.

Viktig bearbeidingsteknikkene for plast

Protec Scandinavia tilbyr et stort utvalg av maskiner for sprøytestøping ekstrudering av rør, profiler, plater, film og granulater.
Uavhengig av hvilke produkter du produserer og hvilke systemer du bruker kan vi hjelpe deg å finne riktig løsning. Vi kan plast – og har lang erfaring med å løse krevende utfordinger.

Les mer her om Ekstrudering, Sprøytestøping & Prosesskjøling

Vi er kjent for vår høye kompetanse og erfaring. Ekstrudering, Sprøytestøping, Prosesskjøling og varmegjenvinning – De viktigste bearbeidingsteknikkene for plast. Vi hjelper deg med å finne den komplette løsningen som gjør din arbeidshverdag enklere.

Sprøytestøping er en viktig bearbeidingsteknikke for plast.

Mobil värmecentral / färdig värme

Att elda i sin braskamin är helt klart ett mysigt sätt att värma upp sin bostad. Men det är inte längre det mest energieffektiva sättet. Uppvärmningslösningarna har ju blivit mycket bättre och det finns många alternativ att välja bland. Berg- och jordvärme och olika former av luftvärmepumpar för att nämna några. Men kan man till och med flytta själva uppvärmningen från den egna bostaden?

Svaret är ”ja” och det finns flera fördelar med det. Man brukar benämna det som ”mobil värmecentral”, ”färdig värme” eller ”fjärrvärme”. Det kan ju vara olika skalor på det hela, men grundkonceptet är att flera bostäder delar på samma uppvärmningsanläggning. Man kan alltså ha ett större fjärrvärmeverk som producerar värme till hela samhällen, men det går också att ha småskaliga lösningar som fördelar till ett mindre område. Värmen distribueras och omvandlas till det uppvärmningssystem som används i respektive bostad. Värmen kan ju användas genom att koppla på befintliga system i huset för t.ex. element, men kan ju också kopplas in i varmvattenberedaren så även denna kan kopplas från elnätet.

En fördel är ju att en större energianläggning kan vara mer effektiv. Man kan alltså få ut mer procent värme av bränslet. Större kraftverk kan ju även kombinera värmeproduktionen med elproduktion vilket gör att resurserna kan fördelas bättre. Det är ju bra för både plånbok och miljö.

En annan fördel är ju att man kan minska ner totala kostnaderna eftersom det bara är en anläggning som behöver service och underhåll. Bostadsägare blir ju ofta glada över en mindre sak att oroa sig över. Det sparar ju tid och pengar.

Det är med andra ord ett sätt för många hushåll att kunna slippa tänka på uppvärmingen.

Braskaminen kan man ju ha kvar för trivseleldning om man vill.

Många företag följer inte kraven vid asbestsanering

Arbetsmiljöverkets årliga inspektion visar att de flesta arbetsgivare inte följer kraven vid rivning av asbest. Det många brister på är att arbetsgivaren har för lite och bristande kontroll över att instruktionerna för hantering och skydd följs. Många företagare har också felaktiga rutiner vilket kan leda till onödig asbestexponering på plats men också att asbestfibrer följer med och sprids utanför saneringszonen. Den personliga saneringen och att andningsskydden inte underhålls ordentligt är också punkter där många brister.

tek_asbest

Att kraven från Arbetsmiljöverket följs vid rivning av asbest är oerhört viktigt. Inte minst för de som arbetar med det men även för omgivningen. Asbest består av nål och trådformiga fibrer som kan damma runt i luften under lång tid. Vid inandning tränger de ner i lungorna och kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar. Varje år dör över 100 personer i Sverige till följd av sjukdomar orsakade av asbest.

För att företagare ska få riva asbest krävs speciellt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillståndet fås genom att arbetsledare och sanerare har utbildnings- och tjänstbarhetsintyg. Trots att användandet av asbest i byggmaterial förbjöds på 70-talet räknar man med att det finns ca 400 000 ton asbest kvar i byggnader än i dag. Många känner till att asbest förekommer i vägg och takbeklädnad men alla känner inte till att det också kan gömma sig i lim, fog, färg, ventilationskanaler och isolering. Var alltid noga med att det företag du anlitar har tillstånd och kunskap för säker hantering av asbest. På sanering-asbest.se kan du läsa mer om asbest och asbestsanering.

Asbestsanering i Stockholm

asbestVad är asbest? Det är namnet för en samling olika mineralfibrer som ofta används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och oorganiskt, ger det den bra egenskaper i byggmaterial såsom ljud och värmeisolerande, lång livstid, värmetåligt, smidighet och hög hållfasthet. Dessutom dammar sällan material i vilka asbest finns bunden. Den stora nackdelen med asbest uppstår när asbest frigör till exempel vid en brand eller man bryter eternitplattor.
Läs mer

Dags för betongrenovering!

betongVad är betong?
Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial. Betong består till 80 procent av ballast (sand, sten eller grus), 14 procent av cement och 6 procent av vatten. Materialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Användningsområdena är många och Det största användningsområdet är som konstruktionsmaterial för vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Läs mer

Vad gör vi när domänerna tar slut?

dnsBakom varje webbadress finns en IP-adress (Internet Protocol). Om man till exempel vill besöka Google, skriver man www.google.se i adressfältet i din webbläsare. Datorn, som också har en egen IP-adress, kontaktar sedan en DNS (Domain Name Server), som slår upp motsvarande IP-adress, lite som ett telefonnummer. Datorn använder IP-adressen för att skicka en förfrågan till Googles server, begära hämtning av sidan och få den skickad tillbaka till din IP-adress och slutligen visa den på skärmen. Läs mer

Vill du jobba som ingenjör med konstruktionsberäkningar?

teknikAtt ett yrke som VVS-konsult väcker intresse bland barn är kanske inte så konstigt. VVS står för värme, ventilation och sanitet och jobbet innebär att man gör installationer, reparationer och arbetar med service vid ny- och ombyggnation. Verktyg, teknik och olika instrument brukar ju väcka stort intresse hos barn så att detta ses som drömyrket hos många är inte så konstigt. Läs mer