Många företag följer inte kraven vid asbestsanering

Arbetsmiljöverkets årliga inspektion visar att de flesta arbetsgivare inte följer kraven vid rivning av asbest. Det många brister på är att arbetsgivaren har för lite och bristande kontroll över att instruktionerna för hantering och skydd följs. Många företagare har också felaktiga rutiner vilket kan leda till onödig asbestexponering på plats men också att asbestfibrer följer med och sprids utanför saneringszonen. Den personliga saneringen och att andningsskydden inte underhålls ordentligt är också punkter där många brister.

tek_asbest

Att kraven från Arbetsmiljöverket följs vid rivning av asbest är oerhört viktigt. Inte minst för de som arbetar med det men även för omgivningen. Asbest består av nål och trådformiga fibrer som kan damma runt i luften under lång tid. Vid inandning tränger de ner i lungorna och kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar. Varje år dör över 100 personer i Sverige till följd av sjukdomar orsakade av asbest.

För att företagare ska få riva asbest krävs speciellt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillståndet fås genom att arbetsledare och sanerare har utbildnings- och tjänstbarhetsintyg. Trots att användandet av asbest i byggmaterial förbjöds på 70-talet räknar man med att det finns ca 400 000 ton asbest kvar i byggnader än i dag. Många känner till att asbest förekommer i vägg och takbeklädnad men alla känner inte till att det också kan gömma sig i lim, fog, färg, ventilationskanaler och isolering. Var alltid noga med att det företag du anlitar har tillstånd och kunskap för säker hantering av asbest. På sanering-asbest.se kan du läsa mer om asbest och asbestsanering.

Robotteknik skall hjälpa oss när vi blir gamla

När man läser rubriker om robotar så får man ju genast upp bilder på de människoliknande maskiner som förekommer inom science fiction. Men de tekniker som satsas på när det gäller robotteknik handlar väldigt sällan om det.

En av de områden som projektet Robotdalen satsar på är ”hälsorobotik” som fokuserar på att underlätta till ett mer oberoende liv för gamla och rörelsehindrade. Två av de satsningar som kommit långt är äthjälpmedlet Bestic och fyrhjulingen Zoom Uphill som hjälper rörelsehindrade att komma ut i skog och mark.

Det roliga med det hela är att fokus ligger på att underlätta för ett bättre liv och inte enbart på att ersätta vårdpersonal. Dessa robotar är inte heller något som ligger långt i framtiden. En orsak till ökat intresse är att Sverige blir äldre och inom kort kommer belastningen att öka för vården.